« ... 0 κινηµατογράφος ανήκε στον κ. Εµµανουήλ Σαββόπουλο και έπαιζε κυρίως ελληνικές ταινίες Π.Χ. Άρχόντισσα' µε την Μάρθα Βούρτση ή 'Το αίµα βάφτηκε κόκκινο…»

" ... 0 κ. Εµµανουήλ Σαββόπουλος είχε τον κινηµατογράφο στη σηµερινή οδό Πολυτε­χνείου ( στη θέση του βιβλιοπωλείου). Έφερ­νε έργα ελληνικά, τουρκικά, ινδικά και κυρίως προσφυγικά Π.Χ. 'Ο µεγάλος ξεριζωµός', 'Ξεριζωµένη γενιά' και Ή οδύσσεια ενός ξεριζωµένου'. Το εισιτήριο ήταν 5 δραχµές ... "

κ. κ. Νικόλαος Αδαλnς και Άννα Μαργέτα

«…Υπήρχαν και κινητοί κινηµατογράφοι. Αρχικά παίζονταν ταινίες στον Γ. Αλεξιά­δη ( σηµερινό γυράδικο Ό Φάνης' ) και στο καφενείο του Κ. Κανελλίδη. Τα πιο σηµα­ντικά έργα Ή Γκόλφω', 'Μαρία η Πενταγιώτισσα' και Ό καραγκιόζης…»

κ. Γεώργιος Μωϋσόγλου