" ... Το πρώτο λεωφορείο, που ο ίδιος έφτιαξε και οδηγούσε, ήταν του κ. Νικολάου Σαράφογλου. Είχε ξύλινα καθίσµατα και εκτελούσε το δροµολόγιο Ευκαρπία - Βαρδάρη. Αρκετοί πηγαινoέρχονταν όµως µε κάρο, ποδήλατα ή και τα πόδια ... "


" ... 0 Γεώργιος Μπαλτζόγλου ( ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας) είχε το πρώτο ταξί. Το πρώτο λεωφορείο, που κυκλοφόρησε, ήταν του Ιωακείµ Παπαδόπουλου. Αργότερα έβγαλε λεωφορείο, ο Νικόλαος Σαράφογλου, που έκανε το δροµολόγιο Ευκαρπία - Βαρδάρη. Το εισιτήριο ήταν δεκάρες ή και αβγά. Ακόµη θυµάµαι, ότι ο Αλέξανδρος Τσινός είχε παϊτόνι και έκανε διάφορα δροµολόγια ... "

κ. Mιxαήλ Λουκίδnς
" ... 0 Νικόλαος Σαράφογλου είχε το πρώτο λεωφορείο. Είχε σχήµα τετράγωνο και τα ξύλινά του καθίσµατα ήταν τοποθετηµένα περιµετρικά του λεωφορείου. Έκανε το δροµολό­γιο Ευκαρπία - Ραµόνα ( στο Βαρδάρη ). Το λεωφορείο έκανε δροµολόγιο ανά 3 ώρες και το εισιτήριο κόστιζε 20 λεπτά και αργότερα µισή δραχµή. Τα ταξί τα λέγανε γκαζοζέν και λειτουργούσαν µε µανιβέλα ... "