Ο Αγιασμός του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010 στις 9:00 το πρωί. 'Επειτα θα ακολουθήσει διανομή βιβλίων και προγράμματος.