" ... Η Ευκαρπία είχε πολλές µαστό­ρισσες κιλιµιών και χαλιών' Αναστασία Μπύρου, Κυριακή Πιπέρογλου, Ελένη Παπαδοπούλου, Αναστασία και Κυριακίτσα Κουγιουµτζή, Μαρίτσα Μπαλτζόγλου, Μέλπω Καλαϊτζόγλου, Αναστασία Παντα­ζόγλου. Γνωστές τεχνίτριες κιλιµιών ήταν οι Μαρίτσα Τσινού, Βασιλική Αντωνιά­δου, Θεοφανία Μεϊµαρίδου και Πηνελόπη Στυλιανίδου. Απ' όλες αυτές έµεινε η κόρη της Μπύρου, η Δηµητρούλα Μπύρου, που φτιάχνει τα περίφηµα Ουσακλιώτικα κιλίµια. Εγώ τα δικά µου κιλίµια τα χάρι­σα στο Μικρασιατικό σύλλογο που προχω­ρεί στη δηµιουργία ενός µουσείου παρα­δοσιακής τέχνης
" ... Οι γυναίκες της Ευκαρπίας εργάζο­νταν σε εργοστάσιο χαλιών στο Βενιζελοχώ­ρι ( τη σηµερινή Τριανδρία ), στην Κ. Τού­µπα και την Καλαµαριά. Τα χαλιά τα έστελ­ναν στην Αµερική. Το ταπητουργείο της Ευκαρπίας είχε αφεντικό τον Ηλία Τσολοζί­δη µέχρι το 1935 ...