"...Η καρδιά μας μεθάει με τις αναμνήσεις σου..."

Σε µια εποχή ιστορικής λήθης, πολιτιστικής και ιδεολογικής σύγχυσης ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός. Η αξία ενισχύεται, όταν το πρόγραµµα αυτό αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της.

Το λεύκωµα" Ευκαρπία, η καρδιά µας µεθάει µε τις αναµνήσεις σου ... " συνδυάζοντας φωτογραφικό υλικό και µαρτυρίες κατοίκων της περιοχής προβάλλει την ιστορία και τον πολιτισµό της Ευκαρπίας. Έτσι, ο αναγνώστης κατανοεί πιο άµεσα τις ιστορικές, οικονοµι­κές και πολιτιστικές µεταβολές που συντελούνται στην περιοχή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης που βρέθηκε στο κέντρο σηµαντικών εξελίξεων και γεγονότων.

Το Γυµνάσιο Ευκαρπίας προβάλλει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευκαρπίας, γιατί θεωρεί ότι χρέος της κεντρικής εξουσίας και των τοπικών κοινωνιών είναι η εξαγωγή του. Αυτή η εξαγωγή αποτελεί ένα ισχυρό αντίδοτο σε κάθε τάση εσωστρέφειας, συντηρητισµού και έξαρσης του φαινοµένου της ξενοφοβίας.

Τ ο υλικό του λευκώµατος έχει την ακόλουθη διάταξη:

Προτάσσεται το χρονολόγιο της Ευκαρπίας που δείχνει τα πιο σπουδαία γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή ή έχουν άµεση σχέση µ' αυτήν. Το κύριο µέρος του λευκώµατος κατέχουν οι µαρτυρίες - που χωρίζονται σε 8 ενότητες - των ίδιων των πρωταγωνιστών της ιστορίας δηλ. των κατοίκων της Ευκαρπίας. Μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό και ιστορικό υλικό ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον πολιτιστικό πλούτο των Μικρασια­τών και Βλάχων που συνθέτουν τον κύριο πληθυσµιακό κορµό της Ευκαρπίας.

Η συγγραφική οµάδα ( εκπαιδευτικοί και µαθητές) ξεπερνώντας αρκετές δυσκολίες
(
έλλειψη χρόνου, ελάχιστη βιβλιογραφία κτλ. ) προσφέρει ως κατάθεση ψυχής αυτό το έργο και εύχεται καλή περιδιάβαση στην ιστορία και στον πολιτισµό του χτες και του σήµερα της Ευκαρπίας.