Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008 μαθητές και μαθήτριες που διδάσκονται τα Γερμανικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα, επισκέφθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος το Ινστιτούτο του Goethe στη Θεσσαλονίκη. Μαζί τους ήταν και η κυρία Μαρία Παπαγιάννη, καθηγήτρια Γερμανικών και η Δήμητρα Κίτη, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας. Η μαθήτρια Ειρήνη Μοσχούλα (Β3) συνοψίζει τις εντυπώσεις των μαθητών.


Τα Γερμανικά μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από πολλούς μαθητές ένα πρόσθετο βιβλίο ή μια παραπάνω ώρα στο καθημερινό σχολικό ωράριο. Πολλοί μαθητές και από το δικό μας σχολείο και από άλλα σχολεία της Θεσσαλονίκης αναθεώρησαν την άποψή τους μετά την επίσκεψη στο Ινστιτούτο Goethe (Γκαίτε) που έγινε στα πλαίσια του μαθήματος των Γερμανικών. Αυτοί οι μαθητές λοιπόν, είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν γνώσεις και δώρα από τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο. Ακόμα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πληροφορίες για τις γνώσεις μας σε σχέση με τη Γερμανική ιστορία, τη λογοτεχνία, ανάπτυξη πολιτισμική και κοινωνική αλλά και για την τεχνολογία. Με αφορμή την επίσκεψη αυτή άλλαξαν γνώμη για το μάθημα των Γερμανικών όχι μόνο οι μαθητές που συμμετείχαν στην επίσκεψη αλλά και κάποιοι μαθητές που άκουσαν το περιεχόμενο και το ενδιαφέρον της.

Ιστοσελίδα: http://www.goethe.de/ins/gr/the/elindex.htm